BẢNG GIÁ ĐÈN PHA LED LTP

Đăng lúc 15:39:18 02/05/2019

BẢNG GIÁ ĐÈN PHA LED LTP

BẢNG GIÁ ĐÈN PHA LED LTP 2020

 

ĐÈN PHA LED MẪU XÁM 50% - BH 01 NĂM  
  201-10T Đèn pha led vỏ xám 10w as trắng - vàng LTP                             70,000
201-10DO Đèn pha led vỏ xám 10w as đỏ - lá - dương LTP                           100,000
201-10RGB Đèn pha led vỏ xám 10w đổi màu - RGB LTP                           170,000
201-20T Đèn pha led vỏ xám 20w as trắng - vàng LTP                           120,000
201-20DO Đèn pha led vỏ xám 20w as đỏ - lá - dương LTP                           170,000
201-20RGB Đèn pha led vỏ xám 20w đổi màu - RGB LTP                           250,000
201-30T Đèn pha led vỏ xám 30w as trắng - vàng LTP                           140,000
201-30DO Đèn pha led vỏ xám 30w as đỏ - lá - dương LTP                           200,000
201-30RGB Đèn pha led vỏ xám 30w đổi màu - RGB LTP                           310,000
201-50T Đèn pha led vỏ xám 50w as trắng - vàng LTP                           180,000
201-50DO Đèn pha led vỏ xám 50w as đỏ - lá - dương LTP                           250,000
201-50RGB Đèn pha led vỏ xám 50w đổi màu - RGB LTP                           390,000
201-100T Đèn pha led vỏ xám 100w as trắng - vàng LTP                           280,000
201-150T Đèn pha led vỏ xám 150 as trắng - vàng LTP                           590,000
201-200T Đèn pha led vỏ xám 200 as trắng - vàng LTP                           620,000
ĐÈN PHA LED MẪU XÁM - CHIP EPISTAR - BH 02 NĂM
  201A-50 Đèn pha led vỏ xám dày 50w  LTP                           370,000
201A-100 Đèn pha led vỏ xám dày 100w LTP                           740,000
201A-150 Đèn pha led vỏ xám dày 150w  LTP                        1,080,000
201A-200 Đèn pha led vỏ xám dày 200w LTP                        1,510,000
201A-300 Đèn pha led vỏ xám dày 300w LTP                        2,390,000
201A-400 Đèn pha led vỏ xám dày 400w LTP                        3,080,000
201A-500 Đèn pha led vỏ xám dày 500w LTP                        4,160,000
ĐÈN PHA LED LOFACO - CHIP PHILIP & TĂNG PHÔ DONE - BH 02 NĂM
  202L-10T Đèn pha led 10w IP66 LOFACO LOFACO                           170,000
  202L-20V Đèn pha led 20w IP66 LOFACO  LOFACO                           270,000
  202L-30V Đèn pha led 30w IP66 LOFACO LOFACO                           360,000
  202L-50V Đèn pha led 50w IP66 LOFACO LOFACO                           470,000
  202L-100V Đèn pha led 100w IP66 LOFACO LOFACO                           870,000
  202L-150T Đèn pha led 150w IP66 LOFACO LOFACO                        1,300,000
  202L-200V Đèn pha led 200w IP66 LOFACO  LOFACO                        1,700,000
ĐÈN PHA LED VỎ ĐEN 5054 - CHIP 2835 - BH 01 NĂM ĐỔI MỚI
  203-S30 Đèn pha led 30w vỏ nhôm đen 5054 - Chip 2835 trắng vàng LTP                           140,000
203-S50 Đèn pha led 50w vỏ nhôm đen 5054 - Chip 2835 trắng vàng LTP                           190,000
203-S100 Đèn pha led 100w vỏ nhôm đen 5054 - Chip 2835 trắng vàng LTP                           330,000
203-S150 Đèn pha led 150w vỏ nhôm đen 5054 - Chip 2835 Trắng Vàng LTP                           740,000
203-S200 Đèn pha led 200w vỏ nhôm đen 5054 - Chip 2835 trắng vàng LTP                           870,000
ĐÈN PHA LED VỎ ĐEN IP66 - Chip Taiwan - BH 01 NĂM
  202-10TV Đèn pha led 10w vỏ đen as trắng-vàng LTP                           130,000
  202-10M Đèn pha led 10w vỏ đen as đỏ-lá-dương LTP                           150,000
  202-10RGB Đèn pha led 10w vỏ đen RGB - đổi màu LTP                           240,000
  202-20T Đèn pha led 20w vỏ đen as trắng-vàng LTP                           180,000
202-20M Đèn pha led 20w vỏ đen as đỏ-lá-dương LTP                           200,000
202-20RGB Đèn pha led 20w vỏ đen Rgb LTP                           300,000
202-20UV Đèn pha led 20w vỏ đen  - UV trồng cây LTP                           220,000
202-30T Đèn pha led 30w vỏ đen as trắng-vàng LTP                           240,000
202-30M Đèn pha led 30w vỏ đen as đỏ-lá-dương LTP                           250,000
202-30RGB Đèn pha led 30w vỏ đen Rgb LTP                           400,000
202-30UV Đèn pha led 30w vỏ đen  - UV trồng cây LTP                           310,000
202-50T Đèn pha led 50w vỏ đen as trắng-vàng LTP                           310,000
202-50M Đèn pha led 50w vỏ đen as đỏ-lá-dương LTP                           310,000
202-50RGB Đèn pha led 50w vỏ đen Rgb LTP                           500,000
202-50UV Đèn pha led 50w vỏ đen  - UV trồng cây LTP                           360,000
202-100T Đèn pha led 100w vỏ đen as trắng-vàng LTP                           560,000
202-100M Đèn pha led 100w vỏ đen as đỏ-lá-dương LTP                           620,000
202-100RGB Đèn pha led 100w vỏ đen Rgb LTP                           930,000
202-100UV Đèn pha led 100w vỏ đen  - UV trồng cây LTP                           700,000
202-150T Đèn pha led 150w vỏ đen as trắng LTP                        1,170,000
202-200T Đèn pha led 200w vỏ đen as trắng LTP                        1,300,000
ĐÈN PHA LED 12V/24 - Chip EPISTAR - BH 02 NĂM                                         -  
  202-C50 Đèn pha led 12V/24V 50w LTP                           470,000
202-C100 Đèn pha led 12V/24V 100w  LTP                           850,000
202-C150 Đèn pha led 12V/24V 150w LTP                        1,220,000
202-C200 Đèn pha led 12V/24V 200w LTP                        1,650,000
ĐÈN PHA SẠC CẦM TAY - BH 12 NĂM  
  204-CT30 Đèn pha led sạc cầm tay 30w LTP                           620,000
204-CT50 Đèn pha led sạc cầm tay 50w LTP                           770,000
204-CT100 Đèn pha led sạc cầm tay 100w LTP                        1,280,000
ĐÈN PHA SIÊU MỎNG 50W - SMD 2835 - BH 12 THANG
  204-S50T Đèn pha siêu mỏng 50w - As vàng LTP                           120,000
204-S50V Đèn pha siêu mỏng 50w - As trắng LTP                           120,000
204-S50RGB Đèn pha siêu mỏng 50w - RGB LTP                           160,000
204-S5012 Đèn pha siêu mỏng 50w - 12V LTP                           120,000
ĐÈN PHA COB 5 MẮT - BH 24 THANG
  204-C50T Đèn pha COB 5 mắt - As trắng LTP                           290,000
204-C50V Đèn pha COB 5 mắt - As vàng LTP                           290,000
ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LTP054 - BẢO HÀNH 02 NĂM
  205-P05460 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 60W LTP054 LTP                           960,000
205-P054100 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 100W LTP054 LTP                        1,280,000
205-P054150 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 150W LTP054 LTP                        1,700,000
ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LTP045 - BẢO HÀNH 12 THÁNG
  205-S04540 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 40W LTPS045 LTP                           560,000
205-P04560 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 60W LTPS045 LTP                           930,000
205-P045100 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 100W LTPS045 LTP                        1,480,000
ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI - LTP053 BẢO HÀNH 2 NĂM
  205-P05360 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 60W LTP053 LTP                           800,000
205-P053100 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 100W LTP053 LTP                        1,140,000
205-P053200 Đèn Pha Led Năng Lượng Mặt trời 200W LTP053 LTP                        1,480,000
   

  
205-P05550 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 50W LTP055 LTP                        1,620,000
205-P055100 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 100W LTP055 LTP                        2,540,000
ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI P056

 
205-D056100 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 100W LTP056 LTP                        1,470,000
205-D056150 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 150W LTP056 LTP                        1,570,000
205-D056200 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 200w LTP056 LTP                        1,850,000
205-D056300 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 300w LTP056 LTP                        2,000,000
205-D056400 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 400w LTP056 LTP                        2,620,000
205-D056500 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 500W LTP056 LTP                        2,700,000
205-D056600 Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời 600W LTP056 LTP                        3,200,000
ĐÈN ĐƯỜNG LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LTP046  
  205-D04660 Đèn Đường NLMT Liền Thể 60w LTP046 LTP                           740,000
205-D04690 Đèn Đường NLMT Liền Thể 90w LTP046 LTP                           850,000
ĐÈN PHA LED THẤU KÍNH LÚP LOFACO - CHÍP PHILIPS - BH 02 NĂM  
  206-P100 Đèn pha lúp 100w LOFACO LOFACO                        1,540,000
  206-P150 Đèn pha lúp 150w LOFACO LOFACO                        1,930,000
  206-P200 Đèn pha lúp 200w LOFACO LOFACO                        2,540,000
  206-P300 Đèn pha lúp 300w LOFACO  LOFACO                        3,080,000
  206-P400 Đèn pha lúp 400w LOFACO LOFACO                        4,770,000
ĐÈN PHA TỤ QUANG -  CHIP PHILIPS - BH 02 NĂM
  208-P100 Đèn pha tụ quang 100w LOFACO LOFACO                           970,000
208-P200 Đèn pha tụ quang 200w LOFACO LOFACO                        1,700,000
208-P300 Đèn pha tụ quang 300w LOFACO LOFACO                        2,620,000
208-P400 Đèn pha tụ quang 400w LOFACO LOFACO                        3,390,000
208-P500 Đèn pha tụ quang 500w LOFACO LOFACO                        4,470,000
ĐÈN PHA NHÀ XƯỞNG LTP - BH 01 NĂM                                       -  
  210-50 Đèn pha nhà xưởng 50w trắng LTP                           470,000
210-100 Đèn pha nhà xưởng 100w trắng LTP                           740,000
210-150 Đèn pha nhà xưởng 150w trắng LTP                        1,130,000
210-200 Đèn pha nhà xưởng 200w trắng LTP                        1,470,000
ĐÈN PHA NHÀ XƯỞNG - CHIP PHILIPS & TĂNG PHÔ DONE - BH 02 NĂM
  210-P50 Đèn pha nhà xưởng 50w LOFACO LOFACO                           640,000
210-P100 Đèn pha nhà xưởng 100w LOFACO LOFACO                        1,130,000
210-P150 Đèn pha nhà xưởng 150w LOFACO LOFACO                        1,540,000
210-P200 Đèn pha nhà xưởng 200w LOFACO LOFACO                        2,000,000
210-P250 Đèn pha nhà xưởng 250w LOFACO LOFACO                        2,770,000
210-P300 Đèn pha nhà xưởng 300w LOFACO LOFACO                        3,240,000
ĐÈN CHÓA NHÀ XƯỞNG - BH 01 NĂM
  211-30 Đèn chóa nhà xưởng 30w trắng- vàng LTP                           170,000
211-50 Đèn chóa nhà xưởng 50w trắng- vàng LTP                           220,000
211-70 Đèn chóa nhà xưởng 70w trắng- vàng LTP                           330,000
211-100A Đèn chóa nhà xưởng 100w trắng- vàng LTP                           650,000
  211-S100 Đèn chóa nhà xưởng cao cấp 100w LTP                           740,000
211-S150 Đèn chóa nhà xưởng cao cấp 150w LTP                           930,000
211-S200 Đèn chóa nhà xưởng cao cấp 200w LTP                        1,050,000
ĐÈN PHA ĐƯỜNG LOFACO -CHIP PHILPS & TĂNG PHÔ DONE - BẢO HÀNH 02 NĂM                   
  212-P50T Đèn đường 50w LOFACO  LOFACO                           510,000
212-P100T Đèn đường 100w LOFACO LOFACO                        1,100,000
212-P150T Đèn đường 150w LOFACO  LOFACO                        1,540,000
ĐÈN ĐƯỜNG ĐÈN LOFACO - CHIP USA 45MIL & TĂNG PHÔ DONE - BẢO HÀNH 03 NĂM         
  213-50US Đèn đường 50w LOFACO - chip Bridgelux LOFACO                           710,000
213-100US Đèn đường 100w LOFACO - chip Bridgelux LOFACO                        1,480,000
213-150US Đèn đường 150w LOFACO - chip Bridgelux LOFACO                        2,240,000
Gửi yêu cầu báo giá

0909003082

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn