Bảng giá nguồn tổng DC LTP

Đăng lúc 15:25:06 02/05/2019

Bảng giá nguồn tổng DC LTP
Hình ảnh Mã SP Tên Sản phẩm Bảo hành Giá bán lẻ
NGUỒN TỔ ONG 12V LTP

 

LTP 529-A1.25 Nguồn tổ ong 12V-1.25A BH 12 tháng 35.000đ
LTP 529-A2.1 Nguồn tổ ong 12V-2.1A BH 12 tháng 38.000đ
LTP 529-A3.3 Nguồn tổ ong 12V-3.3A BH 12 tháng 63.000đ
LTP 529-A5 Nguồn tổ ong 12V-5A BH 12 tháng 64.000đ

LTP 529-A8.5 Nguồn tổ ong 12V-8.5A BH 12 tháng 94.000đ
LTP 529-A10 Nguồn tổ ong 12V-10A tụ lép BH 12 tháng 110.000đ
LTP 529-A15 Nguồn tổ ong 12V-15A BH 12 tháng 130.000đ

LTP 529-A20 Nguồn tổ ong 12V-20A tụ kép BH 12 Tháng 154.000đ
LTP 529-A20Q Nguồn tổ ong 12V-20A Quạt BH 12 Tháng 164.000đ
LTP 529-A30Q Nguồn tổ ong 12V-30A Quạt BH 12 Tháng 216.000đ
LTP 529-A33Q Nguồn tổ ong 12V-33A Quạt BH 12 Tháng 219.000đ

LTP 529-A40Q Nguồn tổ ong 12V-41.7A Quạt BH 12 Tháng 404.000đ
LTP 529-A50Q Nguồn tổ ong 12V-50A Quạt BH 12 Tháng 627.000đ
LTP 529-A60Q Nguồn tổ ong 12V-60A Quạt BH 12 Tháng 750.000đ

LTP 529-CMA5 Nguồn chống mưa 12V-5A BH 12 Tháng 92.000đ
LTP 529-CMA10 Nguồn chống mưa 12V-10A BH 12 Tháng 130.000đ
LTP 529-CMA15 Nguồn chống mưa 12V-15A BH 12 Tháng 154.000đ
LTP 529-CMA20 Nguồn chống mưa 12V-20A BH 12 Tháng 176.000đ
LTP 529-CMA30 Nguồn chống mưa 12V-30A BH 12 Tháng 238.000đ
LTP 529-CMA33 Nguồn chống mưa 12V-33A BH 12 Tháng 240.000đ
NGUỒN TỔ ONG 5V

nguon-to-ong-5v

LTP 529-B2 Nguồn tổ ong 5V-2A BH 12 Tháng 35.000đ
LTP 529-B4 Nguồn tổ ong 5V-4A BH 12 Tháng 40.000đ
LTP 529-B6 Nguồn tổ ong 5V-6A BH 12 Tháng 64.000đ
LTP 529-B10 Nguồn tổ ong 5V-10A BH 12 Tháng 94.000đ
LTP 529-B20 Nguồn tổ ong 5V-20A BH 12 Tháng 118.000đ
LTP 529-B30 Nguồn tổ ong 5V-30A BH 12 Tháng 147.000đ
LTP 529-B40 Nguồn tổ ong 5V-40A BH 12 Tháng 164.000đ

nguon-to-ong-5v-60a

LTP 529-B40Q Nguồn tổ ong 5V-40A Quạt BH 12 Tháng 182.000đ
LTP 529-B60Q Nguồn tổ ong 5V-60A Quạt BH 12 Tháng 227.000đ

nguon-chong-mua-5v-60a

LTP 529-CMB40 Nguồn chống mưa 5v 40a BH 12 Tháng 194.000đ
LTP 529-CMB60 Nguồn chống mưa 5v 60a BH 12 Tháng 238.000đ
         
         
         
         
         

 

0909003082

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn